You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดการเดินทาง

08.00-08.20 น.

รถรับจากโรงแรมสู่ท่าเรือปลายแหลม เช็คอินและรับประทานอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง

09.00 น.

ออกเดินทางสู่หมู่เกาะอ่างทอง โดยเรือ Speed Boat

10.00 น.

เดินทางถึง “เกาะว่าว” สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นท่ามกลางฝูงปลาและปะรังหลากหลายชนิด

11.00 น.

นั่งเรือชมเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่า 42 เกาะในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง แวะถ่ายรูปกับ “เกาะหนุมาน” ซึ่งเป็นเกาะหินที่มีรูปร่างคล้ายลิงพนมมือ จากนั้นนำทุกท่านชมความสวยงามของ “เกาะแม่เกาะ” อันเป็นที่ตั้งของทะเลใน ทะเลสาบน้ำเค็มสีมรกตท่ามกลางหุบเขาหินปูน

12.00 น.

เดินทางต่อไปยังหาดถ้ำร้าง หรือเกาะสามเส้า ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์
และพายเรือคายัคชมธรรมชาติบริเวณโดยรอบ

13.30 น.

ออกเดินทางไปยัง “เกาะวัวตาหลับ” ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวผาจันทร์จรัสเพื่อชมทิวทัศน์ของหมู่เกาะแบบ 360 องศา หรือหากท่านต้องการพักผ่อนตามอัธยาศัยก็สามารถเล่นน้ำและนอนอาบแดดบริเวณชายหาดได้

15.00 น.

เดินทางออกจากเกาะวัวตาหลับ มุ่งหน้ากลับเกาะสมุย

16.30 น.

ถึงยังท่าเรือปลายแหลม บริการเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนส่งทุกท่านกลับโรมแรมโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  1,590 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,200 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเช้าและเที่ยง, เครื่องดื่ม, ผลไม้ตามฤดูกาล,
เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์พายเรือคายัค, ประกันภัยทางทะเล

ราคาไม่รวม

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท

คนไทย:ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

ลิปะ / พังกา / ตลิ่งงาม / หน้าเมือง / หน้าทอน / สวนผีเสื้อ

07:00 – 07:20 น.

เขาแหลมใหญ่ / บางปอ / ละไม

07:20 – 07:40 น.

แม่น้ำ / เฉวงน้อย

07:30 – 07:50 น.

เฉวง / บ่อผุด / เชิงมน / บางรักษ์ / ปลายแหลม

08:00 – 08:20 น.