You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดการเดินทาง

07.30-08.00 น.

บริการรถตู้รับจากโรงแรมสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง บริการอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง และผลไม้บนเรือ

09.50 น.

เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง เที่ยวชม “เกาะวัวตาหลับ” ซึ่งเป็นที่ทำการของอุทยาน
ท่านสามารถขึ้นชมวิว ณ จุดชมวิวผาจันทร์จรัส มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะแก่งต่างๆ กว่า 42 เกาะ เรียงรายอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสีคราม หรือเดินชมหินงอกหินย้อยภายใน “ถ้ำบัวโบก” และสนุกสนานกับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้นบริเวณชายหาดขาวละเอียดของเกาะวัวตาหลับ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมชมทิวทัศน์โดยรอบ

13.30 น.

เดินทางถึง “เกาะแม่เกาะ” ขึ้นชมทะเลใน ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นท่านสามารถเล่นน้ำและนอนอาบแดดบริเวณชายหาดได้ สำหรับท่านที่มีกิจกรรมพายเรือคายัค จะได้พายคายัคชมความงามของแก่งหินบริเวณโดยรอบ ก่อนเข้าชมทะเลใน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.30 น.

เดินทางกลับไปยังท่าเรือหน้าทอน ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงดงามของท้องทะเลสีคราม พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่าง

17.00 น.

ถึงยังท่าเรือหน้าทอน รถตู้รอรับและส่งท่านกลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

- โปรแกรมพายเรือคายัค

ผู้ใหญ่:  1,190 บาท/ท่าน

เด็ก:  900 บาท/ท่าน

- โปรแกรมไม่พายเรือคายัค

ผู้ใหญ่:  1,000 บาท/ท่าน  

เด็ก:  800 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเช้าและเที่ยง, เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล, เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, กระเป๋ากันน้ำ และอุปกรณ์พายเรือคายัค (สำหรับท่านที่จอง), บริการเรือหางยาวรับส่งจากเรือใหญ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยว, ประกันภัยทางทะเล

ราคาไม่รวม

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 300 บาท, เด็ก 150 บาท

คนไทย:ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็ก 20 บาท

หมายเหตุ

- กรุณาเลือกประเภทของโปรแกรมก่อนทำการจอง

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

เวลารถรับ

เชิงมน / บางรักษ์ / เฉวง / เฉวงน้อย / ละไม

07:15 – 07:30 น.

หัวถนน / บ่อผุด

07:30 – 07:45 น.

ลิปะ / พังกา / หน้าทอน / บางปอ / แม่น้ำ

07:45 – 08:00 น.