You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดกิจกรรม

  • 1.) บริการรับจากโรงแรมไปยังสถานที่ขับขี่ ATV

  • 2.) สำหรับท่านที่ไม่ชำนาญ หรือเพิ่งเคยขับ ATV เป็นครั้งแรก จะได้รับคำแนะนำจากพนักงานผู้เชี่ยวชาญ

  • 3.) หลังจากทุกท่านพร้อมแล้ว พนักงานจะนำทุกท่านเดินทางผ่านป่าเขาและตะลุยด่านธรรมชาติต่างๆ
    ไม่ว่าจะเป็นขับ ATV ฝ่าลำธารขนาดเล็ก สนุกสนานกับการขับผ่านบึงโคลน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันแสนร่มรื่นจากบนภูเขา

- โปรแกรม 1 ชั่วโมง ท่านจะได้ขับ ATV ผจญภัยไปตามเส้นทางธรรมชาติและสวนมะพร้าว
- โปรแกรม 2 ชั่วโมง ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นกับการขับ ATV ไปยังน้ำตกธารเรือก ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่าเขา กระโดดลงแอ่งน้ำเพิ่มความสดชื่นหลังจากตะลุยด่านต่างๆ

  • 4.) หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้เวลาส่งท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

โปรแกรม 1 ชั่วโมง: 1,300 บาท/ท่าน
โปรแกรม 1 ช้่วโมง คนขับ + คนซ้อน : 1,700 บาท/คัน

โปรแกรม 2 ชั่วโมง:  1,600 บาท/ท่าน
โปรแกรม 2 ชั่วโมง คนขับ +คนซ้อน :2,600 บาท/คัน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, พนักงานดูแลความปลอดภัยตลอดกิจกรรม, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
(ไม่รวมรองเท้าและแว่นตากันโคลน), ค่าเข้าชมสถานที่, ประกันอุบัติเหตุ

ราคาไม่รวม

กล้อง GoPro สำหรับบันทึกภาพกิจกรรม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

- คนซ้อนคิดครึ่งราคา

- เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

เวลารถรับ

สถานที่

รอบเช้า

รอบบ่าย

เฉวง / บ่อผุด / เชิงมน / บางรักษ์ / แม่น้ำ

09:30 – 10:00 น.

14:00 - 14:30 น.