You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดกิจกรรม

รอบเช้า

08.30-09.00 น.

บริการรับจากโรงแรมที่พักโดยรถ 4WD

09.15 น.

เมื่อเดินทางถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์ช้างและสปาช้าง พนักงานจะกล่าวต้นรับพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของช้างไทย

09.30 น.

ร่วมทำ “ลูกบอลสมุนไพร” ซึ่งมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรไทย อาทิ อ้อย ข้าว ว่านหางจระเข้ กล้วย มะพร้าว มะขาม สะเดา และเกลือ โดยการสาธิตวิธีการทำจากพนักงานมืออาชีพ จากนั้นนำไปป้อนให้ช้างด้วยมือของท่านเอง 

10.00 น.

สนุกสนานกับกิจกรรม “สปาช้าง” โดยการนำโคลนไปพอกตัวช้าง สัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด
เพื่อปกป้องผิวหนังของช้างจากแมลงและแสงแดด 

10.30 น.

สนุกกันต่อกับกิจกรรมอาบน้ำช้าง โดยให้ท่านได้ชำระล้างร่างกายร่วมกับช้าง เพื่อช่วยให้เหล่าช้างได้คลายความร้อน 

11.00 น.

หลังจากทุกท่านชำระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาอันสมควรเดินทางออกจาก
เขตอนุรักษ์พันธุ์ช้าง

11.30 น.

เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้การทำ “ผัดไทย” และรับประทานอาหารร่วมกัน 

12.30 น.

หลังจากอิ่มหนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็มาย่อยอาหารโดยการเดินทางสู่ยอดเขาด้วยรถ 4WD เพื่อชมทิวทัศน์ป่าเขาของเกาะสมุยกันแบบ 360 องศา 

13.00 น.

ได้เวลาอันสมควรส่งทุกท่านกลับโรมแรมที่พักโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

รอบบ่าย

12.30-13.00 น.

บริการรับจากโรงแรมที่พักโดยรถ 4WD

13.15 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์ป่าเขาของเกาะสมุยกันแบบ 360 องศา และชมสาธิตการกรีดยาง อาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต้

13.45 น.

เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้การทำ “ผัดไทย” และรับประทานอาหารร่วมกัน

14.15 น.

หลังจากอิ่มหนำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาเดินทางเดินทางไปยังเขตอนุรักษ์พันธุ์ช้าง
และสปาช้าง พนักงานจะกล่าวต้นรับพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของช้างไทย

14.30 น.

ร่วมทำ “ลูกบอลสมุนไพร” ซึ่งมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรไทย อาทิ อ้อย ข้าว ว่านหางจระเข้ กล้วย มะพร้าว มะขาม สะเดา และเกลือ โดยการสาธิตวิธีการทำจากพนักงานมืออาชีพ จากนั้นนำไปป้อนให้ช้างด้วยมือของท่านเอง

15.00 น.

สนุกสนานกับกิจกรรม “สปาช้าง” โดยการนำโคลนไปพอกตัวช้าง สัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด
เพื่อปกป้องผิวหนังของช้างจากแมลงและแสงแดด

15.30 น.

สนุกกันต่อกับกิจกรรมอาบน้ำช้าง โดยให้ท่านได้ชำระล้างร่างกายร่วมกับช้าง เพื่อช่วยให้เหล่าช้างได้คลายความร้อน

16.00 น.

หลังจากทุกท่านชำระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาอันสมควรเดินทางออกจาก
เขตอนุรักษ์พันธุ์ช้าง และส่งทุกท่านกลับโรมแรมที่พักโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  2,600 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,500 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรับส่งและนำเที่ยวโดยรถ 4WD, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเที่ยง และผลไม้
ตามฤดูกาล, น้ำ และเครื่องดื่ม, ค่าเข้าชมสถานที่, ประกันภัยการท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- หากตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนทำการจอง

 

เวลารถรับ

สถานที่

รอบเช้า

รอบบ่าย

เชิงมน / แม่น้ำ / บ่อผุด

08:00 – 08:15 น.

12:30 - 12:45 น.

เฉวง

08:15 – 08:30 น.

12:45 – 13:00 น.

ละไม

08:30 – 08:45 น.

13:00 - 13:15 น.

สวนผีเสื้อ

08:45 – 09:00 น.

13:15 – 13:30 น.