You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดการเดินทาง

ทริปตกปลากลางวัน

09.00 น.

บริการรถรับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ 

10.00 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังจุดหมายในการตกปลา สตาฟจะสอนวิธีการตกปลาที่ถูกต้อง
และให้ท่านได้ตกปลาด้วยตนเอง

12.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ท่านสามารถประกอบอาหารจากปลาที่ตกได้

13.00 น.

สนุกกับการตกปลากันต่อ ระหว่างที่ตกปลาท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศและทิวทัศน์โดยรอบ สำหรับท่านที่ไม่ได้ตกปลาสามารถทำว่ายน้ำ ชื่นชมปะการังในบริเวณจุดจอดเรือ

16.00 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ


ทริปตกปลา ตกหมึก กลางคืน

18.00-19.00 น.

บริการรถรับจากโรงแรมไปยังท่าเรือ 

20.00 น.

ออกเดินทางจากท่าเรือไปยังจุดหมายในการตกปลาและตกหมึก สตาฟจะสอนวิธีการตกปลา
ตกหมึกที่ถูกต้อง และให้ท่านได้ตกปลาด้วยตนเอง

22.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ท่านสามารถประกอบอาหารจากปลาและหมึกที่ตกได้

23.00 น.

สนุกกับการตกปลา ตกหมึกกันต่อ ระหว่างที่ตกปลาท่านสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศและ
แสงสีเขียวที่ใช้ในการล่อหมึกซึ่งสะท้อนกับผิวน้ำ เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

01.00 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือ และส่งท่านถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

- ทริปกลางวัน

ผู้ใหญ่:  1,300 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,000 บาท/ท่าน

- ทริปกลางคืน

ผู้ใหญ่:  1,690 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,100 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, สตาฟดูแลบนเรือ, บริการอาหารเที่ยงหรืออาหารค่ำแบบบุฟเฟต์, น้ำ และเครื่องดื่ม, เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ตกปลา, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ประกันภัยทางทะเล

ราคาไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- สามารถนำปลาและหมึกที่ตกกลับไปได้

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

สถานที่

รอบกลางวัน

รอบกลางคืน

หน้าทอน / ตลิ่งงาม / ลิปะ / แม่น้ำ / ละไม

08:30 – 08:40 น.

18:00 - 18:20 น.

บ่อผุด / เฉวง

09:00 – 09:20 น.

19:00 – 19:20 น.

เชิงมน

09:20 – 09:30 น.

19:20 - 19:30 น.