You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

รายละเอียดการเดินทาง

รอบเช้า

08.30-09.00 น.

บริการรถรับจากโรงแรมไปยังท่าเรือท้องกรูด

09.30 น.

ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะแตน” เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชื่นชม
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังรอบเกาะแตนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ 

10.45 น.

เดินทางต่อไปยัง “เกาะมัดสุม” สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับบรรดาหมูน้อยหมูใหญ่ริมชายหาด ให้ท่านได้ถ่ายรูปและป้อนอาหาร นอกจากนี้ท่านยังสามารถพักผ่อนชมธรรมชาติของหาดทรายขาวบริสุทธิ์ เล่นน้ำ และสนุกสนานกับการพายเรือคายัครอบเกาะได้ 

12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมหาด

14.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย และส่งทุกท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
 

รอบบ่าย

14.00-14.30 น.

บริการรถรับจากโรงแรมไปยังท่าเรือท้องกรูด

15.00 น.

ออกเดินทางโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะแตน” เพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชื่นชม
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังรอบเกาะแตนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ

16.15 น.

เดินทางต่อไปยัง “เกาะมัดสุม” สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับบรรดาหมูน้อยหมูใหญ่ริมชายหาด ให้ท่านได้ถ่ายรูปและป้อนอาหาร นอกจากนี้ท่านยังสามารถพักผ่อนชมธรรมชาติของหาดทรายขาวบริสุทธิ์ เล่นน้ำ และสนุกสนานกับการพายเรือคายัครอบเกาะได้

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมหาด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

18.30 น.

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเกาะสมุย และส่งทุกท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  1,390 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,100 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเที่ยง หรืออาหารเย็น, น้ำและเครื่องดื่ม,
เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์พายเรือคายัค, ประกันภัยทางทะเล

ราคาไม่รวม

- ค่าเข้าชมเกาะมัดสุม
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก 30 บาท

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

สถานที่

รอบเช้า

รอบบ่าย

แม่น้ำ

08:15 – 08:30 น.

13:30 - 13:45 น.

บ่อผุด / เชิงมน / บางรักษ์

08:30 – 08:45 น.

13:30 – 13:45 น.

เฉวง

08 :50 – 09:10 น.

14:00 – 14:15 น.

ละไม

09:15 – 09:30 น.

14:15 – 14:30 น.

บางปอ / หน้าทอน

09:30 – 09:45 น.

14:30 – 14:45 น.