You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยเรือ Speed Boat

รายละเอียดการเดินทาง

08.00-08.20 น.

รถรับจากโรงแรมสู่ท่าเรือปลายแหลม เช็คอินและรับประทานอาหารเช้า อาทิ ชา กาแฟ ขนมปัง

09.00 น.

ออกเดินทางสู่เกาะเต่า เกาะนางยวน โดยเรือ Speed Boat

10.30 น.

เดินทางถึง “เกาะนางยวนเพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำตื้นบริเวณ Japanese Garden หรือเดินขึ้นจุดชมวิวทะเลแหวกอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะนางยวน ชมวิวทะเลและธรรมชาติอันงดงาม นอกจากนี้ท่านยังสามารถพักผ่อน นอนอาบแดด และเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารบน “เกาะเต่า

13.00 น.

ออกเดินทางจากเกาะเต่าไปยังจุดดำน้ำดูปะการังที่อ่าวม่วง และอ่าวตาโต๊ะ (หรืออ่าวอื่นๆ เช่น อ่าวหินวง อ่าวทรายรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแนวปะการังอันอุดมสมบูรณ์ สามารถชื่นชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนานาชนิดได้

15.00 น.

เดินทางออกจากจุดดำน้ำ มุ่งหน้ากลับเกาะสมุย

16.30 น.

ถึงยังท่าเรือปลายแหลม บริการเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว และผลไม้ตามฤดูกาล ก่อนส่งทุกท่านกลับโรมแรมโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจอง

ราคา

ผู้ใหญ่:  1,590 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,200 บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรถรับส่ง, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเช้าและเที่ยง, เครื่องดื่ม, ผลไม้ตามฤดูกาล,
เสื้อชูชีพ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ประกันภัยทางทะเล

ราคาไม่รวม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมเกาะนางยวน 

ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 250 บาท, เด็ก 100 บาท

คนไทย:ผู้ใหญ่ 50 บาท, เด็ก 25 บาท

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

ลิปะ / พังกา / ตลิ่งงาม / หน้าเมือง / หน้าทอน / สวนผีเสื้อ

07:00 – 07:20 น.

เขาแหลมใหญ่ / บางปอ / ละไม

07:20 – 07:40 น.

แม่น้ำ / เฉวงน้อย

07:30 – 07:50 น.

เฉวง / บ่อผุด / เชิงมน / บางรักษ์ / ปลายแหลม

08:00 – 08:20 น.