You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...
รายละเอียดการเดินทาง (โปรแกรม B)

08.45-09.00 น.

บริการรถรับจากโรงแรม โดยรถ 4x4 Off Road ก่อนนำทุกท่านเที่ยวชมเกาะสมุย

09.15 น.

เที่ยวชม “วัดปลายแหลม” (วัดแหลมสุวรรณาราม) วัดเก่าแก่ของเกาะสมุย โดดเด่นด้วยรูปปั้น
เจ้าแม่กวนอิม 18 กร และรูปปั้นพระสังกัจจายน์ขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ำ

09.45 น.

เดินทางต่อไปยัง “วัดพระใหญ่” ซึ่งอยู่ห่างจากวัดปลายแหลมเพียง 5 นาที สักการะพุทธรูป
ปางมารวิชัยขนาดใหญ่สีทองอร่าม ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเกาะฟาน เกาะเล็กๆ ที่แยกตัวออกจากเกาะสมุย จากบนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดบางรักษ์และหาดบ่อผุด รวมถึงเกาะพะงันได้อย่างชัดเจน

11.00 น.

ตื่นเต้นไปกับการการเดินทางสู่ยอดเขาโดยรถ 4x4 Off Road ผ่านทิวป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเกาะสมุย เมื่อถึงยอดเขาท่านจะได้มองเห็นวิวแบบ 360 องศา พร้อมชมสาธิตการกรีดต้นยาง อันเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคใต้

11.30 น.

นั่งรถต่อไปยัง “วัดทีปังกรณ์” สักการะพระพุทธรูปปางลีลาสีทององค์ใหญ่ที่หันพระพักตร์ไปยังหาดละไม

12.00 น.

รับประทานอาหารไทยแบบบุฟเฟต์ ณ ร้านอาหารที่สามารถชมทิวทิศน์ของป่ามะพร้าวหนาแน่น

13.00 น.

เที่ยวชม “หินตา หินยาย” สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเกาะสมุย
ชมโขดหินรูปร่างประหลาดที่เกี่ยวโยงกับเรื่องเล่าตามความเชื่อในอดีต ก่อนซื้อหา ‘กาละแม’
ของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุย

13.30 น.

ตระการตากับรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ “ศาลเจ้าพ่อกวนอู”
ศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีนไหหลำที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่บนเกาะสมุยมากว่า 100 ปี

14.00 น.

เดินทางต่อไปยัง “น้ำตกหน้าเมือง 1” ชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติของสายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 15 เมตร สนุกสนานกับการว่ายน้ำในแอ่งน้ำเบื้องล่าง 

14.30 น.

ชมวิถีชีวิตของชาวสมุยที่ผูกพันกับมะพร้าวมาอย่างเนิ่นนาน ชมการปอกมะพร้าวด้วยมือที่ชาวบ้านยังนิยมทำกันในปัจจุบัน เรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และท่านยังได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกซึ่งเป็นงานฝีมือจากกะลามะพร้าว

15.00 น.

เที่ยวชมรูปปูนปั้นเทพยดา และสัตว์หิมพานต์ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ณ “น้ำตกตานิ่ม
หรือที่รู้จักกันในชื่อ Magic Garden เนื่องจากสวนแห่งนี้เปรียบได้กับดินแดนมหัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา

16.00 น.

ได้เวลาอันสมควรส่งทุกท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพเงื่อนไขการจอง

ราคา

- โปรแกรม B

ผู้ใหญ่:  1,200 บาท/ท่าน

เด็ก:  1,000บาท/ท่าน

ราคารวม

บริการรับส่งและนำเที่ยวโดยรถ 4x4 Off Road, มัคคุเทศก์นำเที่ยว, บริการอาหารเที่ยงแบบ
บุฟเฟต์, น้ำดื่ม, ประกันภัยท่องเที่ยว

ราคาไม่รวม

- บริการถ่ายรูปกับเสือโคร่ง

- อาหารช้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- เด็กอายุ 4-10 ปี และความสูงไม่เกิน 120 ซม.

- ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์ไปทัวร์โดยเด็ดขาด

 

เวลารถรับ

หน้าทอน / ตลิ่งงาม / สวนผีเสื้อ / ลิปะ

08:00 – 08:15 น.

บางปอ

08:10 – 08:20 น.

แม่น้ำ / บ่อผุด / ละไม

08:30 – 08:45 น.

เฉวง / เฉวงน้อย

08:45 – 09:00 น.

บางรักษ์ / เชิงมน

09:00 – 09:15 น.