You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

1. บริการรถรับส่งจากสนามบินเกาะสมุย

สถานที่รับ

สถานที่ส่ง

ราคา/เที่ยว

สนามบินเกาะสมุย

หาดเฉวง

300

หาดเฉวงน้อย

350

หาดบางรักษ์

300

หาดเชิงมน

300

หาดละไม

400

สวนผีเสื้อ – หาดแหลมเส็ด

500

ท่าเรือท้องกรูด

600

หาดตลิ่งงาม

700

หาดบ่อผุด

400

หาดแม่น้ำ

400

ท่าเรือหน้าทอน

500

ท่าเรือลิปะน้อย

700

ราคารวม

 • - ยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถส่วนบุคคล

 • - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 • - เบาะนั่งเด็ก (เมื่อทำการจองก่อนล่วงหน้า)

 

ราคาไม่รวม

 • - โรงแรมหรือสถานที่บนเขา รถตู้ไม่สามารถขึ้นได้ (สามารถรับ-ส่งได้บริเวณจุดจอดรถที่โรงแรมกำหนดไว้)

 

หมายเหตุ

 • - กรุณาแจ้งชื่อโรงแรม หรือสถานที่ส่ง เพื่อทำการจอง

 • - รถตู้สามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 9 ท่าน/คัน

 

2. บริการรถรับส่งจากสนามบินสุราษฎร์ธานี

สถานที่รับ

สถานที่ส่ง

ราคา/เที่ยว

สนามบินสุราษฎร์ธานี

ท่าเรือดอนสัก

1,600

หาดเฉวง

2,200

หาดเฉวงน้อย

2,200

หาดบางรักษ์

2,200

หาดเชิงมน

2,200

หาดละไม

2,200

สวนผีเสื้อ – หาดแหลมเส็ด

2,200

ท่าเรือท้องกรูด

2,200

หาดตลิ่งงาม

2,200

หาดบ่อผุด

2,200

หาดแม่น้ำ

2,200

ท่าเรือหน้าทอน

2,200

ท่าเรือลิปะน้อย

2,200

สนามบินเกาะสมุย

2,200

 

ราคารวม

 • - ยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับส่วนบุคคล

 • - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 • - เบาะนั่งเด็ก (เมื่อทำการจองก่อนล่วงหน้า)

 

ราคาไม่รวม

 • - ตั๋วเรือเฟอร์รี่

 • - โรงแรมหรือสถานที่บนเขา รถตู้ไม่สามารถขึ้นได้ (สามารถรับ-ส่งได้บริเวณจุดจอดรถที่โรงแรมกำหนดไว้)

 

หมายเหตุ

 • - กรุณาแจ้งชื่อโรงแรม หรือสถานที่ส่ง เพื่อทำการจอง

 • - รถตู้สามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 9 ท่าน/คัน

 

3. บริการรถรับส่งจากท่าเรือหน้าทอน (เกาะสมุย)

สถานที่รับ

สถานที่ส่ง

ราคา/เที่ยว

ท่าเรือหน้าทอน

หาดเฉวง

500

หาดเฉวงน้อย

500

หาดบางรักษ์

500

หาดเชิงมน

500

หาดละไม

600

สวนผีเสื้อ – หาดแหลมเส็ด

700

ท่าเรือท้องกรูด

700

หาดตลิ่งงาม

700

หาดบ่อผุด

500

หาดแม่น้ำ

500

ท่าเรือลิปะน้อย

500

สนามบินเกาะสมุย

500

 

ราคารวม

 • - ยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับส่วนบุคคล

 • - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 • - เบาะนั่งเด็ก (เมื่อทำการจองก่อนล่วงหน้า)

 

ราคาไม่รวม

 • - โรงแรมหรือสถานที่บนเขา รถตู้ไม่สามารถขึ้นได้ (สามารถรับ-ส่งได้บริเวณจุดจอดรถที่โรงแรมกำหนดไว้)

 

หมายเหตุ

 • - กรุณาแจ้งชื่อโรงแรม หรือสถานที่ส่ง เพื่อทำการจอง

 • - รถตู้สามารถรับผู้โดยสารได้สูงสุด 9 ท่าน/คัน